Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Nasze szkolenia dla rodziców i specjalistów | Szkolenia | Artykuły | Poradnia Terapii Mutyzmu "Mówię"
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

JESTEŚ TUTAJ: Strona Główna Artykuły Nasze szkolenia dla rodziców i specjalistów


15 kwiecień 2015
Autor artykułu: Barbara Ołdakowska- Żyłka
1716

Od lat wspólnie z naszym zespołem przekazuję zdobytą wiedzę oraz dzielę się doświadczeniem, prowadząc szkolenia dla rodziców, opiekunów i specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów). Edukowanie szerokiego grona osób to moim zdaniem  jeden z bardzo ważnych elementów udzielania skutecznej pomocy. Niestety, ciągle jeszcze jest bardzo niska świadomość społeczna na temat mutyzmu selektywnego.

Prowadzimy wielostopniowe szkolenia, zarówno dla rodziców jak i specjalistów: „Mutyzm wybiórczy – podstawowe informacje i doświadczenia rodziców”, „Moje dziecko czasami milczy”, „Pomoc psychologiczna dziecku z  mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”.

Podczas szkoleń pierwszego stopnia uczestnicy przyswajają solidne podstawy teoretyczne na temat mutyzmu wybiórczego, zaś tematyka szkoleń drugiego stopnia koncentruje się wokół oddziaływań terapeutycznych adresowanych do dziecka z mutyzmem wybiórczym. Choć programy wymienionych szkoleń są wystandaryzowane, to każde z nich jest inne. Różni są bowiem ludzie, którzy w nich uczestniczą, wnosząc swoje potrzeby, doświadczenia i motywacje. Różne są także dzieci, z których powodu opiekunowie pojawiają się na spotkaniach. Dzięki aktywnym metodom pracy każdy uczestnik ma możliwość otrzymania wspólnie wypracowanego planu pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Nasze warsztaty mają charakter stacjonarny, jak i wyjazdowy, dzięki czemu możemy dotrzeć do wielu poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół w całej Polsce. Ze wzruszeniem wspominam szkolenie zorganizowane w ubiegłym roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Przyjechali na nie psycholodzy i pedagodzy oraz bardzo oddani nauczyciele z małych, wiejskich szkół, bo właśnie u nich w placówce jest dziecko z mutyzmem wybiórczym i bardzo chcą mu pomóc. Pamiętam także szkolenie zorganizowane dla specjalistów, które odbyło sie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, z którą pozostajemy w stałym kontakcie. Pracownicy tejże poradni prowadzą także cykliczną grupę wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem selektywnym.

Osoby zaangażowane w niesienie pomocy dziecku z mutyzmem wybiórczym powinny mieć świadomość, że tylko zespołowa i skoordynowana praca specjalistów i rodziny ma szanse przynieść korzyści. Kierując się cennymi wzorcami zachodnimi (USA, Wielka Brytania), podzielam opinię, że wokół dziecka z mutyzmem wybiórczym należy tworzyć efektywne środowisko pomocy. Dlatego nasze szkolenia zostały zaprojektowane wielokierunkowo, tak aby przekazywana wiedza była przydatna dla poszczególnych grup. Szkolimy zarówno specjalistów (psychologów, pedagogów, psychiatrów, terapeutów, logopedów, nauczycieli), jak również członków rodzin (rodziców, babcie, dziadków i inne bliskie dziecku osoby), których niewątpliwie ten problem także dotyczy.

Adresowanie szkoleń do tak szerokiego kręgu jest podyktowane tym, że tylko kompleksowe edukowanie osób z otoczenia dziecka pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb i skuteczniejsze wcielanie w życie korzystnych rozwiązań. Te składają się na indywidualny plan pomocy, który zawiera oddziaływania ukierunkowane na konkretne trudności i bariery dziecka. Zalecenia dotyczące wszystkich naszych podopiecznych mają wspólny mianownik jedynie na bardzo ogólnym poziomie. Pracując, szukamy odpowiedzi na pytanie co konkretnie może zrobić opiekun bądź nauczyciel, aby pomóc dziecku pokonać jego ograniczenia.

W myśl współczesnego modelu, skuteczna pomoc pacjentowi jest możliwa dzięki tworzeniu dla niego skoordynowanego systemu pomocy. Często okazuje się, że zmiana systemu wychowawczego stosowanego przez rodziców i opiekunów skutkuje poprawą funkcjonowania dziecka. Podczas szkoleń dla rodziców bardzo wiele uwagi poświęcamy właśnie tej problematyce, np. stawianiu granic.

Niekiedy oznacza to, że praca nad tym, aby dziecko zaczęło mówić wymaga także pracy rodziców nad sobą lub/oraz ich związkiem. Wówczas stają oni przed wyzwaniem przeanalizowania ich własnego postępowania, czy relacji które tworzą w obrębie rodziny. Szkolenie jest dobrym momentem, by taką refleksję rozpocząć, ponieważ daje ono możliwość zagłębienia się we własne doświadczenia i podzielenia się nimi zarówno z prowadzącym jak i uczestnikami.

Istotnym obszarem pracy z rodziną jest praca nad poczuciem winy. Nie ma bowiem niczyjej winy w tym, że dziecko cierpi na mutyzm wybiórczy, który jest zaburzeniem o podłożu genetycznym. W procesie pomocy dziecku i rodzinie bardzo pomaga „odbarczenie” rodziców, często przeświadczonych o tym, że dziecko nie mówi na skutek ich błędów.

Podobny mechanizm występuje u specjalistów, którzy obwiniają się o to, że podczas zajęć dziecko nie odzywa się akurat do nich.

Jestem przekonana, że obniżenie poziomu niepokoju i lęku pozwala na skuteczniejsze niesienie pomocy.

Przekazywana wiedza umożliwia spojrzenie na funkcjonowanie dziecka w szerszym kontekście oraz na tej podstawie zrozumieć jego zachowanie. Ponadto, dziecko z mutyzmem wybiórczym powinno być poddane systematycznej terapii, do której przygotowujemy terapeutów.

W idealnej sytuacji najlepsze efekty terapii uzyskuje się, gdy wdrażany będzie skoordynowany plan pomocy, na bazie którego dwa najważniejsze środowiska dziecka (rodzina, szkoła/przedszkole) będą ze sobą współpracowały. Jednakże, jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, to doświadczenie pokazuje, że bardzo zauważalny jest postęp w funkcjonowaniu dziecka, nawet jeśli przeszkoli się tylko jeden członek środowiska. Wówczas, wnosi on do otoczenia dziecka dużo determinacji i motywacji, których pozytywne skutki są wyraźnie zauważalne.

Bycie rodzicem dziecka z mutyzmem wybiórczym (czego sama doświadczyłam) jest niewątpliwie trudne, a dokonywanie refleksji może wiązać się z trudnymi doświadczeniami. Dlatego, podczas naszych szkoleń szukamy jak najlepszych rozwiązań, a nie oceniamy. Jedną z najwyższych wartości, jakie pojawiają się w procesie terapii jest zaufanie podopiecznych, którego nie wolno mi zawieść.

Mając świadomość, że wybiórczość mowy u dziecka jest wieloczynnikowa, koncentruję się na tym, aby wzmacniać samo dziecko oraz jego  najbliższych w wykorzystywaniu zasobów, które posiadają i zmienianiu elementów, które stoją na drodze do terapeutycznego sukcesu. Nasze warsztaty zawsze odbywają się w małych grupach tak, aby możliwe były aktywne metody pracy. Warunki takie dają poczucie bezpieczeństwa i umożliwiają uczestnikom uzyskanie wglądu w siebie i swoje emocje oraz dzielenie się i wymianę doświadczeń.

Pamiętajmy o tym, że zarówno rodzic jak i pedagodzy i psycholodzy sami są narzędziem własnej pracy. Dlatego ważne jest, aby osoba prowadząca terapię dziecka z mutyzmem wybiórczym dobrze czuła się sama ze sobą.

Kierując się powyższą zasadą, mogę szczerze stwierdzić, że w wielu przypadkach kontakt z rodzinami dotkniętymi mutyzmem selektywnym nie skończył się na szkoleniu. W wielu przypadkach kontakty zarówno z rodzinami dzieci dotkniętych mutyzmem selektywnym, ale i specjalistami nie kończy się na szkoleniu. Bardzo często, nawet długo po zakończonej współpracy, rodzice wciąż utrzymują ze mną kontakt w celu zasięgnięcia fachowej porady, czy podzielenia się sukcesami.

Zapraszamy na nasze szkolenia. 


Niniejszy artykuł jest chroniony prawami autorskimi przez Poradnię Terapii Mutyzmu „Mówię!”. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Informacje o autorze:
Barbara Ołdakowska- Żyłka
pedagog, terapeuta dzieci i rodzin, ekspert w zakresie mutyzmu wybiórczego

Reklamy

Reklama
Nabór dzieci do grup terapeutycznych w roku 2020
Zapisy do grup terapeutycznych dla dzieci + warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Kontakt: 602-236-963.
Reklama
Mutyzm - szkolenia
Zapraszamy na nasze szkolenia w 2020 roku.