Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Oferta
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Oferta

Zespół poradni pracuje według autorskiej metody stworzonej przez Barbarę Ołdakowską-Żyłkę i współpracowników. W jej ramach dostępne są następujące formy pracy w terapii mutyzmu wybiórczego i innych zaburzeń lękowych:

1. Terapia indywidualna

Odbywa się raz w tygodniu podczas 50-minutowych spotkań z terapeutą w siedzibie Poradni. Jej podstawowym celem jest obniżenie poziomu lęku, który jest odpowiedzialny za milczenie dziecka. Terapeuta stosuje szereg oddziaływań zmierzających przede wszystkim do zbudowania bezpiecznej relacji z dzieckiem, na bazie której odbywa się późniejsza praca z lękiem. Oddziaływania terapeutyczne mogą też wykraczać poza mury Poradni, ponieważ bardzo ważne jest, by efekty procesu terapeutycznego nie ograniczały się tylko do gabinetu, ale przynosiły poprawę funkcjonowania w codziennym życiu dziecka. Terapeuta prowadzący terapię indywidualną prowadzi konsultacje z wychowawcą i nauczycielami w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko, a także regularnie spotyka się z rodzicami.

2. Terapia grupowa

Odbywa się raz w tygodniu, zajęcia trwają 1 lub 1,5 godziny. Może być ona kontynuacją terapii indywidualnej lub pierwszą formą oddziaływania w zmaganiach z mutyzmem wybiórczym, w zależności od sposobu funkcjonowania dziecka. Zakwalifikowanie dziecka do grupy poprzedza cykl konsultacji. Ogromną zaletą terapii grupowej w modelu pracy naszej Poradni jest to, że równocześnie odbywają się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, prowadzone przez drugiego terapeutę. Jest to okazja, by poznać bardzo ważne założenia dotyczące terapii mutyzmu wybiórczego, mówiące o tym, że opieką powinna zostać objęta cała rodzina, a nie tylko dziecko. Rodzice poznają strategie, które można wdrażać w codziennym życiu (w domu i przedszkolu/szkole) oraz zapoznają się z możliwościami uzyskania pomocy ze strony funkcjonującego systemu oświaty i zdrowia.

3. Konsultacje za pośrednictwem Skype

Konsultacje te są adresowane przede wszystkim do rodzin, dla których wizyta w siedzibie Poradni jest utrudniona, ze względu na odległości czy możliwości dojazdu. W dużej mierze korzystają z niej polskie rodziny mieszkające za granicą.

4. Konsultacje dla specjalistów

Prowadzimy także konsultacje skierowane do specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedów, terapeutów SI, nauczycieli, wychowawców), którzy mają styczność z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz potrzebują wskazówek i wsparcia w dalszej pracy.

5. Konsultacje w języku angielskim

Niektórzy terapeuci prowadzą konsultacje w języku angielskim, dzięki czemu możemy dotrzeć z pomocą także do rodzin zagranicznych lub mających wśród swych członków osoby władające tym językiem. Konsultacje te są adresowane także do specjalistów pragnących zasięgnąć wiedzy lub wskazówek w postępowaniu ze swoimi podopiecznymi.

6. Grupa wsparcia dla rodziców

W terapii mutyzmu wybiórczego bardzo ważne jest otoczenie opieką i wsparciem także rodziców. Podczas spotkań dedykowanych specjalnie dla nich mogą pod okiem specjalisty konsultować, wypracowywać i weryfikować strategie postępowania z dzieckiem, zarówno w domu jak i przedszkolu/szkole. Ogromne znaczenie na ma wsparcie i wzajemne zrozumienie uzyskiwane podczas spotkań rodziców, których łączą podobne trudności.

7. Terapia logopedyczna

Badania pokazują, że duża część dzieci z mutyzmem wybiórczym ma także zaburzenia mowy, które wymagają oddziaływań logopedycznych. Praca z dzieckiem cierpiącym na zaburzenie lękowe, powinna odbywać się w specyficznych warunkach, które jest w stanie zapewnić logopeda znający, zarówno problematykę terapii mowy, jak również mutyzmu wybiórczego.

8. Terapia rodzinna

W terapii dziecka bardzo ważną rolę odgrywa cała rodzina. Czasami okazuje się, że ona także potrzebje pomocy. Wówczas, istnieje możliwość skorzystania z terapii rodzinnej, którą proponujemy po wstępnych konsultacjach.

9. Wczasy terapeutyczne

Okres wakacji może być nie tylko odpoczynkiem od szkolnych/przedszkolnych obowiązków, ale także czasem rozwoju zarówno dla milczącego dziecka, jak i jego rodziny. Szansę taką dają wczasy terapeutyczne, które są elementem strategii pomocy realizowanej w Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię!”. Są one dedykowane dla rodzin podstałą opieką Poradni, jak również dla rodzin osób, które nie mogą systematycznie korzystać z naszej pomocy. Wczasy terapeutyczne to projekt, który doczekał się już IV edycji. Fotorelacja z wczasów w 2016 r.


PAKIET DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNY


Proponujemy pełny pakiet diagnostyczno-konsultacyjny, który zawiera konsultacje z czterema współpracującymi ze sobą specjalistami: psychologiem, pedagogiem, psychiatrą i logopedą. Odbycie tych konsultacji daje możliwość postawienia całościowej diagnozy zarówno dzieci jak i nastolatków. Diagnoza dokonywana jest na podstawie autorskiego narzędzia diagnostycznego.

Pakiet diagnostyczno-konsultacyjny w naszej poradni został stworzony w celu umożliwienia rodzicom uzyskania diagnozy społeczno-emocjonalnej dziecka z mutyzmem wybiórczym w obrębie jednej placówki. Dzięki naszemu pakietowi rodzice nie będą już zmuszeni do kierowania swoich kroków w różne miejsca, aby móc uzyskać pełną diagnozę dziecka. Nasza poradnia zapewnia to na miejscu, co pozwala zaoszczędzić rodzicom zarówno czas jak i środki. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i współpracy całego zespołu terapeutycznego (psycholog, pedagog, logopeda, psychiatra) gwarantujemy uzyskanie rzetelnej diagnozy oraz dokładnych zaleceń dotyczących formy i sposobu oddziaływań wobec dziecka w domu i przedszkolu/szkole.

Na pakiet diagnostyczno-konsultacyjny składa się: (cennik znajduje się na dole strony)

Konsultacja wstępna z rodzicami – psycholog lub pedagog przeprowadza wywiad z rodzicami, dzięki czemu poznaje sytuację dziecka i rodziny. Pod koniec konsultacji następuje omówienie dalszego przebiegu procesu diagnostyczno-konsultacyjnego.

Konsultacja rodzinna (rodzice + dziecko) – ma charakter diagnostyczny, psycholog dokonuje obserwacji dziecka w kontekście rodzinnym.

Dwie konsultacje psychologiczne dziecka – psycholog dokonuje obserwacji rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna dziecka prowadzona przez innego specjalistę biorącego udział w procesie diagnostycznym

Konsultacja z lekarzem psychiatrą – diagnoza psychiatryczna

Analiza dostarczonej dokumentacji - o funkcjonowaniu emocjonalnym i poznawczym dziecka w grupie rówieśniczej w przedszkolu, lub szkole, wystawionej przez nauczyciela prowadzącego dziecko w danej placówce.

Konsultacja podsumowująca  - rodzice uzyskują pisemną opinię wraz zaleceniami, oraz informacje zwrotne dotyczące funkcjonowania dziecka. Zalecenia zostają z rodzicami dokładnie omówione. Konsultacja logopedyczna – diagnoza logopedyczna (dostępna poza pakietem diagnostyczno-konsultacyjnym, wg zaleceń zespołu diagnostycznego)

Po zakończonym procesie diagnostyczno-konsultacyjnym istnieje możliwość kontynuowania oddziaływań terapeutycznych w naszej Poradni. Pracujemy wg autorskiego modelu terapii mutyzmu wybiórczego, opracowanego przez  zespół Poradni „Mówię”.


CENNIK

PAKIET DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY

 

 
  • Konsultacja wstępna z rodzicami (60 min.)

250 zł
  • Konsultacja rodzinna (rodzice + dziecko) (50 min.)

220 zł
  • 2 konsultacje psychologiczne dziecka (2 x 50 min.)

2 x 200 zł
  • Konsultacja pedagogiczna dziecka prowadzona przez p. Barbarę Ołdakowską-Żyłka

200 zł
  • Konsultacja z lekarzem psychiatrą 

150 zł - 200 zł
  • Konsultacja podsumowująca (opinia z zaleceniami terapeutycznymi wraz z omówieniem) (60 min.)

300 zł 

   
   
  • Konsultacja logopedyczna (50 min) (opcjonalnie poza pakietem)
140 złTERAPIA INDYWIDUALNA (50 min.)   140 zł
TERAPIA GRUPOWA DZIECI -
(równolegle prowadzone
są zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców) 
cena ustalana
w zależności od czasu trwania
grupy  
TERAPIA RODZINNA (rodzice + dziecko) (1,5h)    200 zł
KONSULTACJA DLA SPECJALISTÓW (50 min) 200 zł
   
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH cena ustalana indywidualnie
   
SZKOLENIA DLA RODZICÓW                    
250 zł - 1 rodzic    
  290 zł - para
   
   
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA (1h)  200 zł